adw. Wojciech Gryboś

adwokat

Wojciech Gryboś

adwokat

Wojciech Gryboś

Kancelaria

Kancelaria, powstała w 2001 roku, jako kontynuacja tradycji rodzinnych, sięgających lat 50-tych ubiegłego wieku.
Obecnie prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych w sprawach cywilnych - w tym rodzinnych, gospodarczych oraz karnych.
Pomoc prawna udzielana jest w formie jednorazowych porad, sporządzania opinii prawnych, zastępstwa procesowego oraz przed organami administracji i samorządu a także stałej obsługi prawnej.
Dla zapewnienia Klientowi szerokiej profesjonalnej obsługi prawnej kancelaria może tworzyć zespoły zadaniowe złożone z wysokiej klasy praktyków w poszczególnych dziedzinach.

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów na terenie całej Polski, kancelaria organizować może doraźną współpracę z adwokatami, radcami prawnymi i/lub rzecznikami patentowymi indywidualnie wykonującymi zawód. Stale współpracuje także z renomowaną Kancelarią finansowo-księgową MNK.

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w lokalu kancelarii bądź w ustalonym miejscu - zgodnie z umową z Klientem.

Dyżury w kancelarii (po telefonicznym uzgodnieniu terminu):
poniedziałek, wtorek, czwartek 16.00 - 18.00
Możliwe jest także telefoniczne ustalenie innego terminu spotkania.

Wynagrodzenie

Dla wielu Klientów istotną kwestią - poza fachowością i terminowością - jest wynagrodzenie pełnomocnika.
Pozostając w zgodzie z polskimi przepisami prawa o adwokaturze, przepisami podatkowymi oraz zasadami etyki adwokackiej, wynagrodzenie ustalane jest przy przyjęciu sprawy, indywidualnie. Wpływ na jego wysokośc mają przede wszystkim: rodzaj i stan sprawy, wartość jej przedmiotu, szacowany nakład pracy oraz możliwości finansowe Klienta. Wynagrodzenie pobierane jest jednorazowo lub w częściach.
Obecnie prawo polskie nie pozwala na umowę uzależniającą wynagrodzenie od wyniku sprawy, jednakże dopuszcza dobrowolne succes fee.


Stała obsługa prawna

Klient, podpisując umowę o świadczenie stałej obsługi prawnej, może negocjować sposób i wysokość wynagrodzenia.
Najczęściej proponujemy ryczałtową kwotę miesięczną w połączeniu z wynagrodzeniem zadaniowym.


Zastępstwo przed sądem

Przyjmując do prowadzenia sprawę sądową, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w oparciu o stawki minimalne, określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 [Dz.U. z 2016 poz. 1668].


Czynności jednorazowe

Przy czynnościach jednorazowych, takich np. jak porada prawna czy przygotowanie projektu pisma, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i pobierane jednorazowo.
W razie późniejszego powierzenia prowadzenia sprawy, ktorej dotyczyła czynnośc jednorazowa, kwota za nią może zostać zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Adwokat

Adwokat Wojciech Gryboś, po złożeniu egzaminu maturalnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, w 1994 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po odbytej aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, od października 2001 prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Jako członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, od początku swojej działalności prawniczej uczestniczy w sposób czynny w życiu Izby m.in. sprawując w latach 2004-2010 funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA oraz od 2010 roku funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Poza pracą zawodową, Wojciech Gryboś podejmuje także działania Pro Publico Bono. Jest m.in. współzałożycielem Stowarzyszenia Promocji Kultury Młodych oraz przygotowywał rejestrację i organizację Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, zasiadał też w jej pierwszym Zarządzie. Współpracował także z Telewizją Polską S.A. przy produkcji spektakli Teatru Telewizji.
W latach 2010-2014 adwokat Wojciech Gryboś był członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

W czasie wolnym zajmuje się turystyką i fotografią (galeria).

Informacje

Ważną rolę w podejmowaniu decyzji - tak biznesowych jak i osobistych - odgrywają... wskaźniki.

Kancelaria nie prowadzi obsługi podatkowej, jednak - dla orientacji - poniżej przedstawiamy aktualne i archiwalne stawki podatkowe oraz aktualne przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. W tej sekcji można również pobrać wzór pełnomocnictwa.


Spadki i dziedziczenie

Stawki podatku od spadków i darowizn i grupy dziedziczenia


Odsetki ustawowe
Aktualne i archiwalne stawki odsetek ustawowych

Odsetki skarbowe
Aktualne i archiwalne stawki odsetek skarbowych (podatkowych)

Pełnomocnictwo
Kliknij, aby pobrać lub wydrukować wzór pełnomocnictwa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Wojciech Gryboś

Aleja Sosnowa 9, 30-224 Kraków
+48.501.28.98.11
kancelaria@grybos.pl

MAPA DOJAZDU